Är det lärarna eller skolpengen som gör skolan?

Vi Socialdemokrater vill att Sundbyberg skall vara regionens bästa arbetsgivare för lärare. Tar vi inte den kampen så är det barnen som blir förlorarna. Det verkar inte det moderatledda styret förstå.

På punkt efter punkt är ambitionerna för skolan låga och resultatet är inte smickrande: Sundbyberg har den lägsta lärartätheten i landet.
Detta skapar arbetsmiljöproblem, stigande ohälsotal och lärare som inte hinner med eleverna. Samtidigt snålas det med de personalgrupper som skall stöda elever med särskilda behov, lärare och skolledare tyngs av administrativa uppgifter och lokalproblem. Brist på politiska beslut och långsiktighet skapar rekryteringsproblem.

Vi Socialdemokrater menar att byggnation av nya skolor måste komma i gång. Nu. Det är inte acceptabelt att lärare i Duvboskolan arbetar i lokaler med renoveringsbehov och i paviljonger på Rissne ängar och att Örskolan fortfarande står tom i väntan på beslut från de blå-gröna.

Kommunens förstelärare signalerar missnöje med att de undantagits från lärarlönelyftet. Ännu ett uttryck för bristande ambitioner. Varför satsar inte styret på kompetens? På de lärare som faktiskt skall driva pedagogiken framåt och dra ett större lass i det kollegiala lärandet? Här vet vi Socialdemokrater att kommunen måste värna kompetensen. Men de blå-gröna sticker huvudet i sanden. De gör lärarlönelyftet till ett tillägg i stället för lön och förstelärartjänsterna tidsbegränsade. De signalerar att kommunen inte vill satsa långsiktigt. Men om lärarna väljer bort Sundbyberg, hur skall vi då höja resultaten?

Trots utmaningarna ser vi ingen handlingskraft från det moderatledda styret. De enda svar de ger är en ökning av skolpengen. Mer resurser till skolan är inte fel, men att bara öka resurserna, utan tydliga mål är inte ansvarsfull politik. Vi Socialdemokrater vill se till att resurserna används där de behövs; för ökad lärartäthet och förbättrad arbetsmiljö. Vi vill involvera lärare, skolledare och lärarfacken i att göra Sundbyberg till ett föredöme för läromiljö och elevhälsa, teknisk och pedagogisk utveckling. Det vinner barnen på!

Bengt Wallman (S) – Grundskole- och gymnasienämnden, Sundbyberg
Markus Jönsson (S) – Grundskole- och gymnasienämnden, Sundbyberg

facebook Twitter Email