Ayla Eftekhari blir nytt kommunalråd i Sundbyberg

På gårdagens kommunfullmäktige den 14 december valdes Ayla Eftekhari, 25, som andra kommunalråd för Socialdemokraterna och som ny ordförande för Förskolenämnden. Hennes främsta uppdrag, utöver ansvaret i Förskolenämnden, kommer att vara attöka Mittenstyrets fokus på välfärdsfrågor. Det kommer mycket handla om att samordna och följa upp så att vår politik blir så bra som den…

Läs mer

Förstärk busstrafiken i Ursvik nu!

Ursvik har idag 7 500 invånare, och växer i rask takt. Byggnationen i Ursvik är planerat efter de tidigare löften av utökad kollektivtrafik med både ny Tvärbana och förstärkt busstrafik som regionen en gång givit. Tvärbanan är nu ett decenium försenad och busstrafiken har inte utökats. Tvärtom finns bara en busslinje som i rusningstrafik är…

Läs mer

Vi jobbar Sundbyberg ur krisen – Budget 2021

Sundbybergs mittenstyre (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) presenterar nu vårt förslag till budget för staden 2021. Det är en budget som präglas av ett decennium med stor tillväxt som nu fått en rejäl törn av pandemin. Trots ett kärvt och osäkert läge presenterar mittenstyret en budget som gör det möjligt att jobba Sundbyberg ur i krisen….

Läs mer

Vi räddar öppna förskolan i Rissne

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna motionerade gemensamt om att ge ett extra ekonomiskt stöd till Rissnekyrkans krisande öppna förskoleverksamhet. Utan stödet hade verksamheten inte kunnat fortsätta. Rissnekyrkan är en central mötesplats i Rissne, där folk med olika bakgrund och språk kan mötas på lika villkor. Deras förskoleverksamhet når många och representanter från Socialdemokraterna har varit på…

Läs mer

En Coronasäker sommar

Covid-19 är en fara för människors liv och hälsa. Den socialdemokratiskt ledda regeringens främsta fokus ligger därför på att begränsa smittspridningen i landet. Vi sätter välfärden först – vård och omsorg ska ha de resurser som krävs i kampen mot viruset. Krisen medför även allvarliga konsekvenser för ekonomin och jobben. Vi socialdemokrater kommer fatta de…

Läs mer

Ett starkare samhälle, ett tryggare Sundbyberg

I september förra året presenterade regeringen 34-punktsprogrammet, det största samlade reformpaket som någonsin presenterats mot gängkriminalitet. Regeringen har redan vidtagit åtgärder beträffande ett drygt tjugotal av punkterna i programmet. Justitieminister Morgan Johansson besökte då Rissne och pratade med polisen, boende och representanter för staden. Nu tas ytterligare steg för att än hårdare angripa de kriminella…

Läs mer

Årets byggnad håller för framtiden

Under veckan besökte Peter Schilling ”Årets byggnad” i Sundbyberg 2020, bostadsområdet Alpha 1 i Fabriksparken i centrala Sundbyberg. Kvarteret som ligger intill Marabouparken består av lägenheter, stadsradhus och takterrasser och har byggts i gammal industristil för att knyta an till områdets historia som industriområde. På taket är det solceller och byggnaden håller hög standard. ”Det…

Läs mer

Sommarlov i Sundbyberg för alla barn

Det är livsviktigt alla barn får möjlighet att lyckas. Barnens familjebakgrund ska inte spela någon roll och från första dagen i förskolan till sista dagen i nian ska samhället minska klyftorna mellan barnen. Att ha en meningsfull fritid är livsviktigt för den enskilde och en god investering för samhället, därför har Socialdemokraterna alltid varit stora…

Läs mer

Trevlig midsommar

Efter en tuff vår går vi äntligen in i sommaren med förhoppningar om en bättre framtid. Än är inte krisen över men vi kan redan nu dra slutsatsen att det är det starka samhället som tar oss igenom prövningar tillsammans. För framtiden behöver vi därför bygga ett än starkare samhälle. – Efter lite sommarvila, kom…

Läs mer

Trevligt nationaldagsfirande

Trevligt fortsatt nationaldagsfirande! Här i Sundbyberg är vi ju vana vid ett stort gemensamt firande och när det nu var tvunget att ställas in är det inte utan att man känner en viss tomhet. Vi valde att fylla tomheten med skräp som vi plockade på höjden kring Toppstugan i Hallonbergen. En aktivitet vi gärna tipsar…

Läs mer
facebook Twitter Email