Vi jobbar Sundbyberg ur krisen – Budget 2021

Sundbybergs mittenstyre (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) presenterar nu vårt förslag till budget för staden 2021. Det är en budget som präglas av ett decennium med stor tillväxt som nu fått en rejäl törn av pandemin.

  • Trots ett kärvt och osäkert läge presenterar mittenstyret en budget som gör det möjligt att jobba Sundbyberg ur i krisen. Budgeten skapar förutsättningar för att hantera pandemins verkningar samtidigt som vi klarar av att utveckla vår stad långsiktigt, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S)

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen, men stora utmaningar kvarstår. Dels finns en osäkerhet om hur pandemin kommer utvecklas framöver, dels har den redan haft stor påverkan på vårt samhälle. Arbetslösheten har gått upp, människor har mist livet och behovet av välfärden har ökat. Att Sundbyberg dessutom är en utpräglad tillväxtkommun gör att välfärdsbehovet redan innan pandemin ökade här i snabbare takt än på än på andra håll. En god hushållning med våra gemensamma resurser är alltid viktigt för oss men nu viktigare än någonsin. Vi måste öka effektiviteten i verksamheterna, prioritera klokt i vilka investeringar som behövs och se till att intäkterna är tillräckliga. Kort och gott blir det i år vissa besparingar, men vi skall göra dem smart.

Vi ska bygga Sundbyberg långsiktigt. Vi ska göra det med ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Vi ska göra det med yrkesutbildning så fler kan komma i arbete. Vi ska göra det genom att freda grundskolan från besparingar. Vi ska göra det genom att se till att vi har kompetent personal och färre konsulter. Vi ska göra det genom att hålla ordning och reda i ekonomin.

Tillsammans ska vi jobba Sundbyberg ur krisen och bygga staden mer hållbart.

Läs Mittenstyrets förslag till budget här:


Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023 – Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag den 14 oktober 2020
facebook Twitter Email