En Coronasäker sommar

Covid-19 är en fara för människors liv och hälsa. Den socialdemokratiskt ledda regeringens främsta fokus ligger därför på att begränsa smittspridningen i landet. Vi sätter välfärden först – vård och omsorg ska ha de resurser som krävs i kampen mot viruset.

Krisen medför även allvarliga konsekvenser för ekonomin och jobben. Vi socialdemokrater kommer fatta de beslut som krävs, när de krävs – för att rädda jobben och motverka de ekonomiska konsekvenserna. Den här krisen kommer pågå under en längre tid och det kommer bli tufft. Men om alla tar sitt ansvar kommer vi klara av det här tillsammans som ett samhälle – det starka samhället.

Håll huvudet kallt och händerna rena, för ett smittfritt Sundbyberg.

Läs mer om alla de samlade åtgärder som Socialdemokraterna gjort:

Socialdemokraterna.se – Corona

facebook Twitter Email