Förstärk busstrafiken i Ursvik nu!

Ursvik har idag 7 500 invånare, och växer i rask takt. Byggnationen i Ursvik är planerat efter de tidigare löften av utökad kollektivtrafik med både ny Tvärbana och förstärkt busstrafik som regionen en gång givit. Tvärbanan är nu ett decenium försenad och busstrafiken har inte utökats. Tvärtom finns bara en busslinje som i rusningstrafik är så full att folk står på varandra och vissa ändå lämnas kvar vid hållplatsen. Trots Coronapandemin har kapaciteten inte utökats, istället vill man nu att linje 504 (den enda busslinjen) skall sluta trafikera Rissne i 10 månader (till och med aug 2021). Samtliga som pendlar från Ursvik med kollektivtrafiken måste däremed åka åt samma håll vilket kommer orsaka än mer trängsel och dessutom större risker för Coronasmitta.

SL måste:
– Utöka antalet turer på linje 504
– Kör 504y även under rusningstrafik (inte bara kvällstid).
– Se till att linje 504 antingen fortsätter från Skrivargatan till någonstans i närheten av Rissne t-bana (då den ju nu inte kan åka ända fram) eller dras i en loop tillbaka till Hallonbergen, så att man även fortsatt kan åka i två riktningar från Ursvik.

Vad gör vi i Sundbyberg stadshus?

Kollektivtrafiken är en regional fråga och styrs från Region Stockholm och deras bolag – SL. Kommunen får komma med synpunkter på planer men kan inte direkt påverka utfallet. Vi har från politiken i Sundbyberg länge varit väldigt tydliga med behoven till Region Stockholm och vår egen Peter Schilling har uttryckt kritik, både internt och i media. Det Moderatledda styret i regionen är valda för att ta ansvar och det måste vi kräva av dem.

Vad kan du göra?

Hjälp oss att nå fram till regionen och visa att detta är en fråga som berör många. Är vi många som säger ifrån måste regionen tillslut lyssna!

1. Skriv under vår namninsamling, ju fler vi blir desto större chans att få till en förändring.

2. Dela den vidare till andra som bor i Ursvik och Sundbyberg.

3. Skicka ett brev till kristoffer.tamsons@sll.se, det moderata regionråd som ansvarar för kollektivtrafiken.

Oavsett partifärg – hjälp oss att förbättra busstrafiken i Ursvik!

facebook Twitter Email