Kyrkoval den 19 september

EN KYRKA FÖR ALLA ELLER BARA FÖR VISSA?

En jämlik kyrka står på spel den 19 september.
Vi vill att Svenska kyrkan behandlar alla lika, oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka.

Vår kyrka är öppen, välkomnande och närvarande i hela Sundbyberg. Den följer oss genom livet och stöttar när det är svårt. Kyrkan engagerar sig också i samhället genom socialt arbete, klimat- och hållbarhetsarbete och som en bra arbetsgivare. Vi tolkar det kristna budskapet så – att medmänsklighet alltid sätts främst.
Gör viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

DETTA VILL VI MED SVENSKA KYRKAN I SUNDBYBERG

 • Kyrkan ska stå upp och arbeta för alla människors lika värde, oavsett religion, kön, etnicitet eller sexuell läggning.
 • All verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv.
 • All barn-, ungdoms- och seniorverksamhet ska förbli avgiftsfri.
 • Volontärarbetet ska utvecklas och stärkas.
 • Svenska kyrkan skall utveckla sin verksamhet i hela Sundbyberg.
 • Skapelsen skall vårdas – klimatneutralitet och arbete med biologisk mångfald är självklart.
 • Församlingens arbete med internationella kontakter och övriga samfund ska utvecklas.
 • Svenska Kyrkan skall bli Sveriges bästa arbetsgivare.
 • Fler unga ges möjlighet till sommarjobb och praktikplatser erbjuds för nyanlända.
 • Svenska kyrkan handlar etiskt och med socialt ansvar.

Läs vårt lokala kyrkopolitiska handlingsprogram här.

Här kan du också se får lokala folder.

HUR DU RÖSTAR:

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 5,7 miljoner medlemmar. Vart fjärde år väljer medlemmarna förtroendevalda till lokal- (kyrkofullmäktige), regional- (stiftsfullmäktige) och nationell (kyrkomötet) beslutsnivå inom Svenska kyrkan. Det är detta som kallas kyrkovalet. Vilka som väljs påverkar kyrkans verksamhet och inriktning.

Alla medlemmar äldre än 16 år har rösträtt.
Åldersgränsen är alltså lägre än i de allmänna valen annars följs
ungefär samma principer.

Rösta kan man göra mellan den 6-19 september.
Valdagen är den 19 september men du kan förtidsrösta från och med den 6 september. I Sundbyberg kan man förtidsrösta i Församlingshuset, Prästgårdsgaran 11. På valdagen röstar man i sitt valdistrikts vallokal (var den ligger står på ditt röstkort).


Röstkort skall du få hem i brevlådan kring den 1 september

VÅRA KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

 1. Inger Lundberg, Rissne
 2. Jörgen Silén, Ör
 3. Anette Pettersson, Centrala Sundbyberg
 4. Robin Westberg Johansson, Centrala Sundbyberg
 5. Kari Vikslätt, Lilla Alby
 6. Kjell Söderstam, Centrala Sundbyberg
 7. Ingunn Talleivsen, Rissne
 8. Michael Spira, Storskogen
 9. Marie Envall, Centrala Sundbyberg
 10. Oiva Kaarela, Hallonbergen
 11. Kajsa Adenbäck, Hallonbergen
 12. Mats Johansson, Ör
 13. Ulla Sällström, Lilla Alby
 14. Karl-Erik Sandell, Storskogen
 15. Barbro Eriksson, Rissne
 16. Birgitta Fröling, Storskogen
 17. Fredrik Bylund, Rissne
 18. Åsa Zetterberg, Lilla Ursvik
 19. Peter Schilling, Brotorp
 20. Clara Dagh, Lilla Alby
 21. Alexander Hallberg, Lilla Alby
 22. Solveig Larsson, Centrala Sundbyberg
 23. Mikael Sundesten, Rissne
 24. Inger Idman Nilsson, Hallonbergen
 25. Jesper Lindholm, Storskogen

LÄS MER

Läs mer om kyrkovalet på vår nationella sida: Kyrkoval 2021 | Socialdemokraterna

samt på våra kyrkopolitikers nationella sida: S i Svenska kyrkan | Socialdemokraterna

och på Svenska kyrkan i Sundbybergs valsida: Kyrkovalet 2021 – Svenska kyrkan i Sundbyberg

facebook Twitter Email