Motionen inlämnad till Kommunfullmäktige- Nytt klubbhus i Ursvik!

För att hålla bollen rullande och göra vad vi göra kan i frågan om ett nytt klubb- och aktivitetshus intill Ursvik IP, har vi nu lämnat in en motion till Kommunfullmäktige. I motionen skriver vi bakgrunden till varför en ny klubbstuga behövs och nämner även samarbetet med arkitektstudenterna. Självklart föreslår vi att någon av dessa redan ritade idéer och planer förverkligas! Vi föreslår kommunfullmäktige att förnyelsen av klubbstugan påbörjas omedelbart samt, att medel omfördelas för att planera och genomföra förnyelsen av Ursviks IP.

För mer information, läs inlägget nedan.

facebook Twitter Email