Nu monteras trygghetskameror i Rissne

Socialdemokraterna prioriterar ökade trygghetsinsatser i Rissne och Hallonbergen. Som ett led i det arbetet blir Rissne centrum nu den första platsen i staden som kamerabevakas.

Platsen har valts ut av Polisen för att den vid vissa tider på dygnet upplevs som otrygg av de som bor, verkar eller vistas där.

Kamerabevakning är ett viktigt verktyg när det används rätt. För oss är det självklart att det är polisen som både skall drifta kamerorna och besluta var de används bäst.

Rissne är ett fint område som fått oförtjänt dåligt rykte på grund av ett antal kriminella som valt att agera där. Med kamerabevakning kommer det bli svårare för de kriminella och tryggare för de som bor och arbetar i Rissne. Men detta är bara en av många åtgärder för att skapa ökad trygghet och för att motarbeta kriminalitet.

Vi socialdemokrater kommer därför fortsätta att satsa på Rissne. Genom nybyggnation, nya verksamheter och ökat omhändertagande av det offentliga rummet. Stöd till invånare, förenings- och näringsliv som verkar för området. En välfungerande skola där barnen får goda studieresultat. En aktiv socialtjänst som kan sätta in åtgärder i tid och ett brett aktivitetsutbud för att unga ska kunna skapa sig en meningsfull fritid.

Detta och många andra komponenter är det som behövs för att bygga ett starkare Sundbyberg och ett tryggare Rissne.

facebook Twitter Email