Satsa på Sundbybergs näringsliv!

Istället för att bry oss om Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet borde vi använda undersökningen till att fokusera på vår egen stad eller kommun och jämföra över tid. Rankingen presenterades i veckan och det visar sig att Sundbyberg har sjunkit i mätningarna. 

Det råder delade meningar om värdet av att jämföra kommunernas näringslivsklimat. Visst ska vi vara kritiska och inte svälja en undersökning med hull och hår. Troligtvis ska vi inte heller jämföra kommunerna. Det ger inte så mycket. Men om vi ser till företagsklimatet inom Sundbyberg och hur det har utvecklats eller inte har utvecklats, så blir läsningen inte speciellt rolig. Vi har enligt svenskt näringslivs ranking fallit 36 placeringar sedan 2015. Det är oroväckande att Näringslivet uppfattar Sundbyberg som sämre och sämre att driva företag i. Om vi nu lägger till LO:s upphandlingsindex går det tyvärr ännu sämre för Sundbyberg. Det Moderatledda styrets förhållande till näringslivet håller på att haverera. I en artikel i Mitt i Sundbyberg har journalisten Maria Lilja sammanfattat undersökningen väl där det framgår hur stort missnöjet är med kommunens service gentemot företagarna. (https://mitti.se/nyheter/foretagarna-sundbyberg-underkant/?omrade=sundbyberg ).

Socialdemokraternas linje är att upphandlingen i Staden måste omorganiseras och beslut fattas av de som är ansvariga för verksamheten. Det borgar för kvalitet på de varor och tjänster staden upphandlar. Vi måste också värna justa villkor och meddelandefriheten. Det ska betyda något att leverera till Sundbyberg. Staden bör lyfta fram kompetensförsörjning som den viktigaste satsningen i sin näringslivsstrategi. En sådan bör ta sin utgångspunkt i att alla ska få ett jobb. Gymnasieutbildning är nyckel till arbete. Alltså måste vi storsatsa på både gymnasieeleverna samt på Komvux. Vi måste också satsa på helt nya yrkesutbildningar t.ex. fastighetsskötare med IT inriktning. Staden måste vara där för dem som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Då måste vi också involvera fackföreningar och näringslivet. Omställning och utbildning i samarbete. Det tjänar Sundbyberg på. Det tjänar företagen på. Det tjänar arbetstagarna på.

Den andra delen av näringslivstrategin bör handla om strategisk företagsetablering: Vi skulle kunna skapa en grönteknologikorridor där stadsbyggnad är i fokus. Vi har redan XYLEM som är världsledande i vattenteknik och med dem som språngbräda skulle vi kunna locka till oss företag som arbetar med vatten, mark och lösningar för hållbara städer. I detta arbete skulle vi kunna ta hjälp av Solna som har två kluster BIOTECH runt KI och Finans/tjänsteföretag i Arenastaden. Det är ju också Solna som har plats nr 1 i Svenskt näringslivsranking.

Den kanske viktigaste lärdomen Svenskt näringsliv vill ge oss är att staden måste var serviceinriktad och att tjänstemännen måste ha en företagarvänlig inställning. Helt ärligt, det behöver vi ingen ranking för att veta. Det är självklart!

Länkar till undersökningarna:

http://www.foretagsklimat.se/sundbyberg/ranking

http://www.foretagsklimat.se/sundbyberg/ranking

http://stockholm.lo.se/stockholm/pressmeddelande

Peter Schilling

Oppositionsråd

facebook Twitter Email