Socialdemokraternas budget för 2018

En trygg framtid

Det är gemenskap och tolerans som bygger ett demokratiskt och fritt samhälle. Det är trygga och fria människor som uppfinner, tänker nytt, förändrar och förbättrar. Det är människor som hyser hopp och framtidstro som lyfter andra människor. Vi ger oss inte förrän alla Sundbybergare känner sig trygga och hoppfulla inför sin egen och vår stads framtid.

För att vi ska kunna känna trygghet och framtidstro i vår stad är det extra viktigt att fokusera på tre områden.

  1. En innovativ och social bostadspolitik: Samtidigt som vi välkomnar alla nya Sundbybergare ska vi se till att de som redan bor här både vill och kan stanna kvar.
  2. Skolan ska vara likvärdig. Varje dag kommer vi se till att alla barn i Sundbyberg får möjlighet att gå en skola som både har kunskap i centrum och formar samhällsengagerade medborgare.
  3. Seniorerna ska känna sig trygga, delaktiga och behövda.

All vår politik tar sin utgångspunkt i den svenska modellen. Vi menar att samhället måste vara en aktiv del i utvecklandet av staden. Det är du och jag, det är vi som tillsammans ska ta ansvar för att barnen får en likvärdig skolgång, att staden har plats för alla människor, att de äldre känner sig trygga och att de får bra livsmöjligheter oavsett om de är friska eller behöver hjälp att klara vardagen.

Tillsammans skapar vi en trygg framtid!

Socialdemokraterna förelägger kommunfullmäktige detta förslag till Sundbyberg stads bugdet 2018 med plan för 2019-2020.

Peter Schilling (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email