Trevlig midsommar

Efter en tuff vår går vi äntligen in i sommaren med förhoppningar om en bättre framtid. Än är inte krisen över men vi kan redan nu dra slutsatsen att det är det starka samhället som tar oss igenom prövningar tillsammans. För framtiden behöver vi därför bygga ett än starkare samhälle. – Efter lite sommarvila, kom med och bygg det med oss.

facebook Twitter Email