Uppdatering om fritidsgården Hundra74an i Rissne

För oss socialdemokrater är en meningsfull fritid en central del i att ge barn och ungdomar en bra start i livet. Under kultur- och fritidsnämndens möte på torsdag den 22 april väckte Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet de gröna ledamotsinitiativet ‘Vad händer med verksamheten på Hundra74an”. Av ledamotsinitiativet framgick att personal på fritidsgården i flera år påtalat brister både vad gäller lokaler och arbetsmiljön utan att något gjorts. I februari stängdes verksamheten på Hundra74:an helt. Sedan dess har saken diskuterats både i media, i nämnder, på kommunfullmäktige och på sociala medier.

Att personal påtalat dessa brister under flera år är självklart långt från acceptabelt. Från Socialdemokraternas och Mittenstyrets håll uppskattar vi att vi fick den här informationen från de grönblå och de grönblåas stora engagemang i frågan. Arbetsmiljöfrågor ligger på nämnden i dess helhet, men eftersom nämnden styrs av oss har vi därför ett extra stort ansvar. Sedan ledamotsinitiativet lades fram har vi jobbat så fort som möjligt för att få fram ett genomarbetat svar. Det finns all anledning till stor ödmjukhet från vår sida.

Den 25 maj gick svaret på ledamotsinitiativet ut till samtliga i nämnden. Bara två dagar efter det, den 27 maj, var det nämnd. Mittenstyret och Socialdemokraterna gjorde bedömningen att frågan var värd en utförlig och oförhastad diskussion och därför valde vi att bordlägga frågan till nästa nämndmöte. Under tiden fortsätter vi att jobba intensivt med frågan. Tillsammans med nämndens ordförande Johan Storåkers (L) träffade jag under förra veckan anställda och före detta anställda på Hundra74an för att lyssna direkt på dem som jobbar och jobbat där. Jag kommer dessutom att träffa annan personal under den närmaste tiden och ha nära kontakt med förvaltningen.

Planen för fritidsverksamheten i Rissne under våren och framåt ser för närvarande ut som följande:

  • Fritidsverksamheten flyttar ut till klubbhuset vid Rissne IP .
  • Det kommer att erbjudas ett stort antal fritidsaktiviteter på Rissne IP under sommaren, både inom ramen för ordinarie verksamhet och i samarbete med föreningslivet.
  • De problem som finns i lokalen i Rissne centrum ska vara åtgärdade efter sommaren så att verksamheten återigen kan öppna där.
  • Trots en trög start ska anställda och ungdomar göras mer delaktiga i verksamheten framöver.
  • Kultur- och fritidsförvaltningen ska ta fram en ny rutin för hur arbetet tillsammans med Lokalfastigheter AB Sundbyberg ska ske för att ta bort risken för att liknande långvariga problem uppstår igen med lokaler.
  • Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att införa en ny rutin om att informera politiker i kultur- och fritidsnämnden om långvariga problem med lokaler.

Vi som representerar Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden antingen bor i eller har stark Rissne-anknytning. Det här är en fråga som vi tagit på största allvar. Vi hade förstås önskat att vi fått information tidigare, men det kan inte göras ogjort. Det vi nu gör är i stället att agera så snabbt och tydligt som vi kan. Vi ser mycket positivt på att de blågröna ser det stora värdet som en bra fritidsverksamhet ger, och vi ser fram emot att ta med oss detta när vi ska förhandla om 2022 års budget och i det fortsatta politiska arbetet i nämnden.

Politik har ibland en tendens att bli väldigt teknisk med olika siffror och teknikaliteter hit och dit. Från Socialdemokraterna vill vi dock vara mycket tydliga med när vi tycker att vi kan vara nöjda i den här frågan: det är när ungdomarna i Rissne känner att de har möjlighet till roliga och intressanta fritidsaktiviteter.

/Fredrik Bylund

Gruppledare för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email