Vår politik

Vision för Sundbyberg

Sundbyberg ska vara Sveriges bästa stad att leva och bo i. För att nå dit krävs det ett gemensamt och idogt arbete. Vi vill därför se ökade satsningar på skolan. Det är genom en trygg och lärande uppväxt vi skapar ett välfärdssamhälle att lita på. Vårt recept på framgång är mindre klasser, ökad lärartäthet, moderna lärmiljöer och möjlighet till vidareutbildning för vår skolpersonal.

Vi vet att Socialdemokratisk skolpolitik gör skillnad.

”Vi har en vision att Sundbyberg ska vara Sveriges bästa kommun att leva och bo i. Alla ska känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i en bättre skola, ökad service, äldreomsorg och en levande stad”

Följden av en tryggad barndom gör att många människor mitt i livet ser Sundbyberg som en självklar kommun att bo i. Vi måste därför se till att vi möter de krav som dessa människor har. Med god service och tjänster. Hållbarhetsfrågan är också något som är viktigt att ta med. Därför ser vi också vikten av utökad kollektivtrafik i samråd med landstinget.

Att bli äldre idag är för många förenat med oro. Vi tycker att det är självklart att man som mångårig skattebetalare ska få den äldreomsorg man är förtjänt av. Vägen dit är ökade satsningar på personalen. Rätt till heltid och en lön som går att leva på gör att de anställda kan ägna mer tid och uppmärksamhet åt vårdtagarna. Det är inget vi någonsin kommer att tumma på.

Vår gemensamma välfärd ska utvecklas. Det är den svenska modellen med en stark och inkluderande arbetsmarknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv och myndigheter som ger människor möjligheter som är vårt fokus. Det är gemenskap och tolerans som genomsyrar vårt Sundbyberg. Det är skillnad på vem som styr Sundbyberg.
För att kunna utvecklas måste vi prioritera. Det är tre områden som är särskilt viktiga under den kommande perioden:

  • Skolan ska forma nyfikna och toleranta människor. Skolan ska utjämna skillnader och bidra till ökad jämlikhet. Skolan ska vara kunskaps- och resultatfokuserad. Vår skola ska framtidssäkras.
  • Ingen som kan jobba ska gå på bidrag – vi ger möjlighet och ställer krav på sysselsättning eller utbildning som leder till jobb. Det är dags att öppna verktygslådan och investera i människor.
  • Pigga och friska äldre ska ha möjlighet att utvecklas och bidra till samhället – samtidigt som alla ska känna trygghet om man blir sjuk eller svag och behöver omsorg eller vård.

Sundbyberg ska fortsätta expandera. Vi ska vara med och lösa bostadskrisen. Att bygga stad och forma rummet mellan husen ger oss en möjlighet att öka medborganas delaktighet och inflytande över den förda politiken. Stadskärnan ska förnyas tillsammans med Sundbybergarna!

facebook Twitter Email