Vi räddar öppna förskolan i Rissne

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna motionerade gemensamt om att ge ett extra ekonomiskt stöd till Rissnekyrkans krisande öppna förskoleverksamhet. Utan stödet hade verksamheten inte kunnat fortsätta.

Rissnekyrkan är en central mötesplats i Rissne, där folk med olika bakgrund och språk kan mötas på lika villkor. Deras förskoleverksamhet når många och representanter från Socialdemokraterna har varit på besök där många gånger. Att den nu får chansen att fortsätta är bra för de boende i Rissne och för hela Sundbyberg. Det är en plats för samtal, för utbildning och för integration.

Detta är ett utmärkt lokalt exempel på vad effekterna av Regeringens välfärdsmiljoner bidrar till i praktiken. 🌹

Länk till beslutet i sin helhet:

Sundbyberg.se – Ledamotsinitiativ Öppna förskolan i Rissnekyrkan

facebook Twitter Email